REKRUTACJA Drukuj

 

 

SZKOŁA POLICEALNA

Dlaczego warto do nas przyjść?

*Szkoła posiada status szkoły publicznej, 

*Nauka na każdym kierunku jest bezpłatna,

*Nie jest wymagana matura,

*Nauka odbywa się w systemie dziennym i wieczorowym,

* Po ukończeniu nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, natomiast po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną uzyskuje świadectwo oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. podanie do szkoły (pobierz)

2. świadectwo ukończenia szkoły średniej

3. zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania należy odebrać ze szkoły)

4. trzy podpisane fotografie

5. kserokopia dowodu osobistego

 

Rekrutacja trwa !!!  

 

Zmieniony ( Środa, 18 Kwiecień 2018 06:47 )